Kategoria B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu), pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750 kg);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny, potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagany wiek do uzyskania kategorii B to 18 lat.

  • W cenie
  • Zajęcia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min)
  • Zajęcia praktyczne - 30h (1h/60min)
  • Materiały dydaktyczne
  • Ratownictwo drogowe
  • Zapisz się na kurs